WMO

Per 2015 verzndert er het een en ander in de zorgfinanciering en -organisatie. Gemeentes nemen een aantal taken over van het Rijk, vanuit de AWBZ worden functies overgeheveld naar de WMO. Ook voor ons heeft dat gevolgen : voor een aantal (niet alle) deelnemers moeten we dan met de gemeentes zaken doen. Inmiddels hebben we met Veenendaal en Wageningen een rechtstreeks contract, en voor Ede loopt dat via de Cooperatie Boer en Zorg. Dat geeft ons in elk geval de mogelijkheid om met ons mooie werk door te gaan, en wellicht nieuwe dingen te beginnen. Daar zijn we dankbaar voor.

Workshop leemkachelbouw
In mei 2007 werd door Vuurmeesters uit Diepenheim een workshop leemkachelbouw verzorgd op onze boerderij. In de kapschuur zijn een leemkachel, een bakoven en een leemstenen fornuis gebouwd, onder leiding van Roland Voppel van Vuurmeesters en Heikki Hyytiainen uit Finland. Ook in huis is een maatwerkkachel gebouwd ! Zo´n 30 mensen, uit diverse landen hebben hier vier dagen gebivakkeerd en naast hard gewerkt ook veel plezier gehad.
Bent u geïnteresseerd in leemsteenkachels, kijk voor meer informatie op www.vuurmeesters.nl.

Heeft u hout over, dan houden we ons aanbevolen ! Met al die kachels kunnen wij het wel gebruiken, niet alleen eiken of beuken, maar juist ook de lichtere houtsoorten !

De Groene Grens
Op 11 juli 2008 ondertekenden de wethouders Cees Sanders van de gemeente Veenendaal en Wilke Dekker van de gemeente Ede de samenwerkingsovereenkomst over ontwikkeling van natuur- en recreatiegebied de Groene Grens op de grens van beide gemeentes op Zorgboerderij de Oordhoeve. Daar zijn we trots op ! De Oordhoeve ligt in het Groene Grens-gebied, dat naar we hopen voor veel inwoners van Veenendaal(Oost) en Ede het nodige zal bieden ! (zie ook www.ede.nl en www.veenendaal.nl). Per 2010 is het stuk grond naast onze boerderij eigendom van de gemeente Veenendaal, die er een begin van het natuurgebied gaat realiseren. We kijken uit naar de ontwikkelingen : een bosje, paddenpoelen, struweel en mogelijk blauwgrasland, niet gek om dat naast de deur te hebben ! In 2014 is de aanleg van het suk naast de boerderij gestart, en wordt het langzaam duidelijk hoe de Groene Grens er bij ons uitzien zal. Meer naar het zuiden is de ontwikkeling al een paar jaar geleden ter hand genomen en wordt het gebied al "natuur".

Sinds 2011 wordt er ook flink met klei gewerkt op de Oordhoeve. We hebben de apparatuur, dus kan er naar hartelust gedraaid, gekneed en gebakken worden. Een enorme voorraad glazuurmateriaal maakt het keramisch gebeuren compleet.

Cooperatie Boer en Zorg

Samen met veel andere zorgboerderijen vormen we de cooperatie Boer en Zorg. Daardoor kunnen we naast mensen met een PGb ook Zorg In Natura bieden via de cooperatie. Voor meer info verwijzen we naar de site van de cooperatie.